Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi

Là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ, lãi suất áp dụng được tự động điều chỉnh định kỳ hàng tháng theo biểu lãi suất hiện hành phù hợp với lãi suất thị trường.

Đặc tính sản phẩm

ð Đặc tính chung:

-            Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối thiểu 3 tháng.

-            Đồng tiền: VND, USD.

-            Số tiền gửi tối thiểu: 3.000.000 VND, 200 USD.

ð Gửi và rút

-            Gửi: KH thực hiện gửi tiền một lần vào TK tại quầy giao dịch.

-            Rút: KH thực hiện rút tiền 1 lần từ TK tại quầy giao dịch.

Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền gốc và lãi vào ngày đến hạn theo quy định.

Rút vốn trước hạn: trả lãi theo LS không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực gửi và thời gian thực gửi của KH.

Rút vốn sau hạn: Thời gian quá hạn NHNo tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng kỳ hạn khách hàng đăng ký và tiếp tục áp dụng lãi suất theo quy định.

ð Phí và lãi suất

-         Phí đóng sớm: Khách hàng chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn hoặc bằng số ngày gửi tiền tối thiểu. Số ngày gửi tối thiểu do Giám đốc Chi nhánh quyết định nhưng không nhỏ hơn 03 ngày và không lớn hơn 07 ngày. Mức phí đóng sớm thực hiện theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.

-         Lãi:

Phương pháp điều chỉnh lãi: lãi suất thả nổi

Lãi suất áp dụng: lãi suất thả nổi theo lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ tương ứng với kỳ hạn khách hàng đăng ký và được tự động điều chỉnh định kỳ hàng tháng vào ngày cố định khách hàng gửi tiền (nếu có thay đổi lãi suất) theo biểu lãi suất hiện hành áp dụng tại Chi nhánh.

-   KH gửi tiền tiết kiệm VND lãi suất thả nổi được hưởng mức khuyến khích tối đa 1,5%/năm. Mức khuyến khích cụ thể giao cho Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh loại 1, loại 2 căn cứ vào mức tiền gửi, kỳ hạn gửi, tình hình cung cầu vốn, thị trường địa bàn cạnh tranh và khả năng tài chính trong từng thời kỳ quyết định.

-   Tỷ lệ khuyến khích cụ thể của từng mức tiền gửi, kỳ hạn gửi được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch và ghi ngay vào sổ tiết kiệm của khách hàng khi gửi tiền.

-   Lãi suất thả nổi từng kỳ hạn + Tỷ lệ khuyến khích không được vượt quá quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động.m/số dư tiền gửi duy trì đến ngày đáo hạn.

 

Cách tính lãi:

 

N

ST * L i * Ti

B =

i=0  

12

Trong đó:

-        B: tổng tiền lãi;

-        i: là lần điều chỉnh lãi suất áp dụng theo định kỳ;

-        n: là số lần điều chỉnh lãi suất áp dụng theo định kỳ, trong kỳ hạn gửi;

-        ST: số tiền gốc khách hàng gửi;

-             Li : lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ áp dụng cho lần điều chỉnh thứ i;

-         Ti : Thời hạn áp dụng mức lãi suất lần điều chỉnh thứ i;

Trả lãi: Lãi được trả 1 lần khi đến hạn.

Tiện ích sản phẩm:

-            Khách hàng trực tiếp đến quầy giao dịch của Agribank để lựa chọn kỳ hạn gửi;

-            Khách hàng có thể sử dụng số dư trên tài khoản để vay vốn, cầm cố, bảo lãnh; xác nhận khả năng tài chính để thân nhân đi du lịch, học tập tại nước ngoài, được chuyền quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán.

-        Khách hàng được hưởng lãi suất thả nổi theo thị trường không bị rủi ro về lãi suất và được ưu đãi lãi suất theo quy định Agribank từng thời kỳ.

Thủ tục đăng ký

Quý khách hàng đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch của Chi nhánh Agribank, hồ sơ bao gồm:

-    Giấy đăng ký thông tin khách hàng;
-    Giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi

-    Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).

-     Giấy gửi tiền vào tài khoản theo mẫu quy định hiện hành của Agribank.